Screen Shot 2563 06 10 at 14.20.33

Great Truffle Bar

ร้าน สวยมากๆๆ อาหาร อร่อยมาก เห็นวิว ด้านนอก สวยมากๆ 
บริการ ดีมาก พนักงานเป็นกันเอง Spaghetti truffle สูตรอร่อยมากๆ จะมาอีกแน่นอน .

URBANI อาหารอร่อย บรรยากาศดีเลิศ

URBANI Truffle Bar and Restaurants อาหารอร่อยทุกอย่าง บรรยากาศดีเลิศ วิวสวยมากๆ อิ่มตาอิ่มใจอิ่มพุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 9 =